Drs. Bea Pieters
Pedagoog & Leerkracht

06 4976 6889 beapieters@glazenkamp.net

Tarief

Welbewust heb ik gekozen voor een betaalbaar tarief.

Per sessie, 45 à 50 minuten individuele begeleiding: € 38,-.

Alle overige taken zijn in de prijs inbegrepen

Het tarief is vrijgesteld van BTW.